• Introducere

S.C. RBA Records S.R.L.  (cu sediul in Bucuresti, Blvd. Burebista nr. 3, Bl. D16, Apt. 3, Sector 3, având cod de identificare fiscală 31532911, fiind inregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5186/2013, este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui site. Site-ul este găzduit pe web-servere deținute de ROMARG SRL.

In numele S.C. RBA Records S.R.L. nu acționează terțe persoane care prelucrează datele cu caracter personal, in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. S.C. RBA Records S.R.L.  se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația în vigoare. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile S.C. RBA Records S.R.L. privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate.
Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate pentru noi și vom actualiza periodic această notificare de confidențialitate pe masură ce vom intreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate.

  • Contextul legislativ

Conform cerințelor Regulamentului UE din 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Regulamentul GDPR aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra in condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

  • Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal este S.C. RBA Records S.R.L.  Dvs. ne puteți contacta cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, in special dacă aveți intrebări sau nelămuriri cu privire la modul in care noi prelucrăm datele dvs. la adresa de e-mail: office@rba.ro

  • Cum colectăm și folosim informațiile dvs. personale

4.1 Informații personale pe care ni le oferiți:

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

– informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);

– informațiile pe care ni le furnizați in scopul de a vă abona la notificările prin e-mail (adresa dvs. de e-mail, numarul de telefon);

– informațiile conținute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);

– orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

4.2 Ce se intâmplă dacă nu ne dați datele dvs.

Vă puteți bucura de acest site fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimțământul dvs. Dar, unele informații personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru să va poată furniza serviciile/informațiile pe care le-ați solicitat (Nume, Prenume, Adresă de email, Număr de Telefon).

Trebuie avut în vedere că dacă nu ne dați datele dvs., cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs. și să vă furnizăm serviciile și/sau informațiile pe care le-ați solicitat.

4.3 Scopurile utilizarii datelor dvs. cu caracter personal

Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau din surse publice vor fi utilizate in scopurile specificate in această Politică de confidențialitate. In funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale in urmatoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

– Comunicări, bazate pe interesul legitim al S.C. RBA Records S.R.L.  potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau in alt mod, vă putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea raspunde la intrebări, pentru a organiza intalnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări.

– Securitate, bazată pe interesul legitim al S.C. RBA Records S.R.L. potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați incărcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs., in conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a pastră acest site securizat impotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor S.C. RBA Records S.R.L. și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite in scopul investigării sau urmăririi penale.

  • Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Putem, de asemenea, dezvălui datele dvs. personale:

– in măsura in care suntem obligați sș facem acest lucru prin lege;

– in legătură cu orice procedură judiciară in desfașurare sau potențială;

– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

  • Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate. Aveți dreptul de a accesa și de a corecta inregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne puteți solicita să ștergem aceste date sau să incetăm prelucrarea lor.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor dacă aveți ingrijorări cu privire la modul in care vă prelucrăm datele dvs. personale.

AVERTIZARE! Vă rugăm să vă exersați cu intelepciune drepturile și să rețineți că abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea.

  • Pastrarea datelor cu caracter personal

Vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

– in măsura in care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;

– in cazul in care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară in curs sau potențială;

– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

  • Securitatea datelor personale

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

  • Intrebări, nelămuriri, reclamații

Dacă aveți intrebări cu privire la informațiile dvs. personale, dacă doriți să vă executați drepturile, aveți nelămuriri și/sau reclamații ori doriți actualizarea sau corectarea datelor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați prin adresa de email office@rba.ro sau telefonic la 0722 258 826.